Algemene voorwaarden

Handelsnaam:
Impresariaat Leo Lintermans is de handelsnaam van VOF Leo Lintermans.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 170.54.224

Inhoudingsplichtigenverklaring nummer: 80.82.32.186
Wat veel mensen nog niet weten is dat artiesten volgens de Belasting wetgeving in beginsel in fictieve dienstbetrekking zijn bij hun opdrachtgever. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever een netto gage uitkeert aan de artiest en loonlasten moet afdragen aan de desbetreffende instanties. Impresariaat Leo Lintermans beschikt over een door de Belastingdienst uitgegeven Inhoudingsplichtigenverklaring waardoor u gevrijwaard bent van het afdragen van genoemde loonlasten.

Arbeidsbemiddeling vergunning:
Impresariaat Leo Lintermans beschikt over een arbeidsbemiddeling vergunning nummer CBA/A 93.0233.

Algemene Voorwaarden:
In het algemeen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Impresariaat Leo Lintermans.
U kunt deze voorwaarden hier downloaden.